UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, więcej informacji w Polityce prywatności
dziś jest: piątek, 9 października 2015,  imieniny: Ludwik, Arnold, Bogdan

Bank Spółdzielczy w Chodzieży

kursy walut dla rozliczeń gotówkowych
z dnia 09.10.2015, godz. 12:30
USD 1 USD kupno: 3,6026 zł sprzedaż: 3,8560 zł
EUR 1 EUR kupno: 4,0734 zł sprzedaż: 4,3679 zł
GBP 1 GBP kupno: 5,5171 zł sprzedaż: 5,9228 zł

Szanowni Klienci!

 

Bank Spółdzielczy w Chodzieży informuje, że z dniem 9 lutego 2015r. ulega zmianie treść "Regulaminu udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Chodzieży". Treść zmian dostępna jest w placówkach Banku.

Chodzież, 09.01.2015 r.


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 24 lutego 2015r. ulega zmianie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Chodzieży. Zmiana dot. zaprzestania pobierania opłaty za wydanie karty kredytowej głównej i dołączonej dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Aktualna Taryfa dostępna jest na stronie internetowej Banku i w placówkach Banku.

Chodzież, 09.01.2015 r.


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 2 stycznia 2015 r. ulega zmianie Taryfa XVI „Kredyty i pożyczki” Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Chodzieży za czynności i usługi bankowe – Klienci Instytucjonalni. Aktualna Taryfa dostępna jest na stronie internetowej Banku i w placówkach Banku.

Chodzież, 02.01.2015 r.


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 3 listopada 2014r. ulega zmianie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spóldzielczy w Chodzieży. Aktualna Taryfa dostępna jest na stronie internetowej Banku i w placówkach Banku.

Chodzież, 03.11.2014 r.


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 marca 2014r. ulega zmianie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Chodzieży. Zmiana dot. obniżenia opłaty pobieranej od konsumentów za zestawienie transakcji wykonanych kartą, usunięcia opłaty pobieranej za podjęte działania w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy, doprecyzowania zapisów dot. liczby i przypadków, w których wysyłane są przez Bank upomnienia/wezwania do zapłaty. Aktualna Taryfa dostępna jest na stronie internetowej Banku i w placówkach Banku.

Chodzież, 27.02.2014 r.


"Uprzejmie informujemy, iż z dniem 17 lutego 2014r. ulega zmianie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów detalicznych w Banku Spółdzielczym w Chodzieży. Niniejszą zmianą, Bank odstąpił od pobierania opłaty za przekroczenie limitu kredytowego w wysokości 40,00zł. Aktualny regulamin jest dostępny w placówkach Banku".

Chodzież, 17.02.2014 r.


 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 7 stycznia 2014r. ulega wydłużeniu czas przyjmowania zleceń wychodzących w obrocie dewizowym. Zlecenia płatnicze w obrocie dewizowym można składać do godziny 14.30.

Chodzież, 02.01.2014 r.


 

1. Informujemy, że:

 • z dniem 04 listopada 2013 r. do oferty Banku włączona została nowa, atrakcyjna lokata 3 i 6-miesięczna „Super Lokata Premium”.
 • z dniem 12 listopada 2013 r. do oferty Banku włączona została nowa, atrakcyjna lokata 12-miesięczna na nowe środki „Od Gwiazdki do Gwiazdki”

Zapraszamy do naszych Oddziałów.


2. Informujemy, że z dniem 15 listopada 2013 r. obowiązuje nowa tabela oprocentowania kredytów.

Informacja o aktualnych stawkach oprocentowania jest dostępna w zakładce Oprocentowanie oraz w placówkach Banku.

Chodzież, 15.11.2013 r.

 


3. Informujemy, iż w związku z przeprowadzonymi zmianami przez Krajową Izbę Rozliczeniową, płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) składane od dnia12 lutego 2013 roku, realizowane będą w oparciu o następujące godziny graniczne:

 1. w tym samym dniu roboczym, o ile zostaną złożone:
  1. w placówce Banku – do godziny 14.00 lub
  2. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – do godziny 14.30
 2. w następnym dniu roboczym, jeżeli zostaną złożone:
  1. w placówce Banku – po godzinie 14.00 lub
  2. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – po godzinie 14.30

Chodzież, 05.02.2013 r.


4. Informujemy, iż:

 1. Zlecenia płatnicze w krajowym obrocie płatniczym są realizowane w Banku spółdzielczym w Chodzieży w oparciu o następujące godziny graniczne:
  1. w tym samym dniu roboczym, o ile zostaną złożone:
   1. w placówce Banku – do godziny 14.00 lub
   2. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – do godziny 14.30
  2. w następnym dniu roboczym, jeżeli zostaną złożone:
   1. w placówce Banku – po godzinie 14.00 lub
   2. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – po godzinie 14.30                                             
 2. Zlecenia płatnicze w obrocie dewizowym są realizowane w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w oparciu o następujące godziny graniczne:
  1. w tym samym dniu roboczym, o ile zostaną złożone:
   1. w placówce Banku – do godziny 11.00 lub
   2. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – do godziny 11.00
  1. w następnym dniu roboczym, jeżeli zostaną złożone:
   1. w placówce Banku – po godzinie 11.00 lub
   2. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – po godzinie 11.00

Ponadto, informujemy, iż w przypadku, gdy Klient złoży polecenie przelewu na rachunek prowadzony w innym banku, po godzinie granicznej określonej powyżej, a w treści zlecenia nie wskaże przyszłej daty realizacji – rachunek Zleceniodawcy zostanie obciążony z datą złożenia zlecenia, natomiast transakcja zostanie zrealizowana w następnym dniu roboczym. W takich przypadkach proponujemy, aby Klient dokonał zmiany bieżącej daty realizacji na datę przyszłą, w celu obciążenia rachunku w dniu realizacji polecenia przelewu.

Chodzież, 05.02.2013 r.


obsluga_walutowa

PayByNet

Concordia Ubezpieczenia

SKO logo

Patron drużyny Orliki Polonii Chodzież

BFG

Zastrzeganie kart

dokumenty