Dane Inspektora Ochrony Danych Banku Spółdzielczego w Chodzieży

Inspektor Ochrony Danych Banku Spółdzielczego w Chodzieży:

Tomasz Michalski

adres e-mail: bschodziez@bschodziez.pl


Zastępca Inspektora Ochrony Danych Banku Spółdzielczego w Chodzieży:

Agnieszka Szefer

adres e-mail: bschodziez@bschodziez.pl