BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

Bezpieczna bankowość internetowa – poznaj najważniejsze zasady

• Nigdy nie loguj się do bankowości internetowej z linku, który przyszedł do Ciebie mailem lub SMS-em, ani poprzez link z wyszukiwarki. Wpisuj adres strony logowania ręcznie lub korzystaj z przycisku logowania na oficjalnej stronie banku.

• Nigdy nie podawaj swoich danych osobowych oraz swojego loginu i hasła bankowego na niezaufanych stronach internetowych.

• Sprawdzaj adresy stron www, na których się logujesz, oraz ważność ich certyfikatów.

• Zadbaj o bezpieczne hasła – skomplikowane, unikatowe i trudne do odgadnięcia przez postronne osoby.

• Nie używaj tego samego hasła do różnych kont.

• Nie zapisuj haseł na kartkach ani w plikach na komputerze.

• Cyklicznie zmieniaj hasła logowania do bankowości internetowej

• Login i hasło do bankowości oraz numery kart to dane, które powinny być znane tylko Tobie. Nigdy nie podawaj ich innym.

• Nie loguj się przez publiczną, niezabezpieczoną sieć wi-fi lub hotspot do bankowości internetowej czy aplikacji mobilnej.

• Nie loguj się do bankowości na urządzeniach publicznie dostępnych, np. w kafejkach czy w hotelach.

• Pamiętaj, aby po każdej sesji wylogować się z bankowości internetowej.

• Ustaw bezpieczne limity operacji dla przelewów, płatności kartami i wypłat gotówki.